Welzijnsbeleid versus Gezondheidsbeleid

Onlangs, tijdens de opleiding “Coaching van bedrijven naar een preventief gezondheidsbeleid” kwam een interessant thema aan bod : gezondheidsbeleid versus welzijnsbeleid? Blijkbaar is het onderscheid niet altijd even duidelijk en worden de termen vaak door elkaar gehaald.

Wij lichten ze daarom graag voor u toe :

Het Welzijnsbeleid

Elke werkgever moet in zijn onderneming een beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk voorzien. Dit preventiebeleid dient rekening te houden met een aantal specifieke wettelijke en reglementaire bepalingen, die werden vastgelegd in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, ook de “welzijnswet” genoemd.

Het welzijnsbeleid focust op thema’s zoals : veiligheid, bescherming van de gezondheid van de werknemer, psychosociale aspecten van het werk (stress & burn-out, pesten, ongewenst seksueel gedrag, geweld op het werk), ergonomie, arbeidshygiëne en werkomgeving.

Het welzijnsbeleid ligt op Federaal niveau.

Zo besliste de regering-Michel in haar Zomerakkoord dat alle ondernemingen met meer dan 100 werknemers vanaf 1 januari 2018 een burn-out coach moesten aanstellen maar ondertussen heeft minister van Werk Kris Peeters na overleg met de sociale partners het plan terug ingetrokken.

Het Gezondheidsbeleid

Een preventief gezondheidsbeleid legt de nadruk op het motiveren en/of ondersteunen van de medewerkers en respecteren de individuele keuzevrijheid van werknemers op het vlak van gezondheid.

Het beleid focust op gezondheidsthema’s zoals: voldoende bewegen, lang zitten onderbreken, evenwichtig eten, stoppen met roken, alcoholverbruik beperken en je goed in je vel voelen op het werk.

Een preventief gezondheidsbeleid bouwt verder op de fundamenten van het welzijnsbeleid van de organisatie, maar is niet wettelijk verplicht en is vooral gebaseerd op het engagement van de onderneming. Een preventief gezondheidsbeleid heeft een visie op lange termijn dat aansluit op de strategische bedrijfsdoelstellingen van de organisatie.

Een gezondheidsbeleid ligt op Vlaams niveau.

Vlaams minister Jo Vandeurzen voorziet subsidies voor het voeren van een preventief gezondheidsbeleid en ondersteunt ondernemingen die beroep willen doen op coaches die hen begeleiden bij het opstarten van een preventief gezondheidsbeleid op de werkvloer.

Op zoek naar inspiratie voor uw toekomstig welzijns – en/of gezondheidsbeleid?

The Relax Company biedt u begeleiding bij de daadwerkelijke implementatie van een preventief gezondheidsbeleid volgens de methodiek “gezondernemen&Co”. ‘Gezondernemen & Co’ is een project van de Vlaamse overheid om de aandacht voor gezondheid op het werk te stimuleren. Eén van de acties zijn coaches die bedrijven begeleiden bij het opzetten en uitvoeren van een gezondheidsbeleid.

Contacteer ons voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

Wij helpen u graag verder! Contacteer ons via 02 460 15 07 of info@relaxcompany.be

Welzijnsbeleid versus Gezondheidsbeleid