burnout

Wat is stresspreventie?

Als HR manager of preventieadviseur bent u betrokken bij het algemeen welzijnsbeleid van uw bedrijf. Stresspreventie of stressmanagement neemt hier wellicht een belangrijke plaats in.

Maar laten we even duidelijk zijn : stresspreventie is niet hetzelfde als stressmanagement.

Waar stressmanagement technieken kunnen helpen bij acute situaties van stress om tijdelijk wat verlichting te bieden, zal stresspreventie de situatie aanpakken bij de bron.

 

 

Stresspreventie is voorkomen dat er stress ontstaat door vooraf in te grijpen.

Preventie is het geheel van doelbewuste initiatieven die anticiperen op risicofactoren (=handelen voordat het probleem ontstaat) en ageren wanneer eerste signalen zich ontwikkelen.

  • Primaire stresspreventie betekent dat men ervoor zorgt dat stress voorkomen wordt. Belangrijk is het erkennen wanneer de spanning of stress zich kan voordoen, zodat maatregelen getroffen kunnen worden ter voorkoming van de situatie.
  • Secundaire stresspreventie betekent dat men de spanning of stress zo snel mogelijk wil opsporen om verergering van de toestand (vb burn-out) te vermijden.
  • Tertiaire stresspreventieis het trachten te voorkomen dat stress of burn-out opnieuw voorvalt.

Voor een efficiënte stress preventie strategie is het  nodig om uw medewerkers aan te moedigen om hun levensstijl te veranderen zodat ze zelf proactieve stappen kunnen ondernemen om stress te vermijden en op een meer bewuste en gezonde manier te leven en te werken.

Het veranderen van een levensstijl is niet eenvoudig. Een stapsgewijze en ervaringsgerichte  aanpak kan het verschil maken. Het is niet genoeg om na te denken of te praten over stress management technieken : ze moeten daadwerkelijk en regelmatig worden uitgevoerd.

Hoe pakt u stresspreventie aan in uw bedrijf?

 

 

Wat is stresspreventie?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *