Wat betekent nudging voor uw gezondheidsbeleid?

nudge-390x230

Veel van onze dagelijkse gezondheidsgedragingen zijn niet altijd een gevolg van rationeel weloverwogen keuzes, maar ontstaan eerder uit gedragingen die ‘automatisch’ of ‘impulsief’ zijn. In plaats van alle argumenten zorgvuldig af te wegen, wat veel tijd en energie kost, doen we vaak beroep op automatismen.

 

 

Nudges zijn subtiele duwtjes die door kleine aanpassingen in de omgeving ons gedrag richting gezonde keuzes kunnen sturen.

Subtiele duwtjes

Nudges spelen in op onze automatismen door gebruik te maken van inzichten hoe mensen keuzes maken of zich gedragen. Het zijn ‘subtiele duwtjes’ die de gezonde keuze bijvoorbeeld gemakkelijker of aantrekkelijker maken (bv. het voedingsmiddel dat op ooghoogte staat in de winkel). Andere vormen van nudges werken bijvoorbeeld door iemand aan het gewenste gedrag te herinneren, aanduiden dat de meerderheid ook het gezonde gedrag stelt of informatie of procedures op een eenvoudige manier voorstellen. Op die manier doen mensen geen of weinig beroep op hun reflectieve capaciteit om keuzes te maken.

nudge-stair-2

 

Nudges vormen dus een techniek om gezondheidsgedrag te beïnvloeden. Concreet zijn het bewuste aanpassingen in de omgeving of keuzearchitectuur die mensen naar de gezonde keuze leiden, zonder andere opties te verbieden. Een bijkomende succesfactor is dat nudges ook op het juiste moment en de juiste plaats kunnen ingezet worden wanneer het gedrag gesteld zal worden, bijvoorbeeld op het moment dat iemand moet kiezen de trap of de lift te gebruiken.

 Voorbeeld : Meer fruit eten

fruitslaMensen op grote schaal gezonder doen eten, om de volksgezondheid een duwtje in de rug te geven: menige overheid breekt zich het hoofd over een goede aanpak. Nochtans kan “nudging” ook hier soelaas bieden. Werknemers kiezen in het bedrijfsrestaurant bijvoorbeeld vaker voor gezonde voeding als die op ooghoogte staat, en ongezondere opties niet, zo blijkt uit onderzoek.

Uit een Deens experiment blijkt dat we ook aan een buffet behoorlijk beïnvloedbaar zijn. Als nietsvermoedende proefpersonen de keuze krijgen tussen cake en fruit, dan vullen ze hun bordje vaker met fruit als dat – net als de cake – in stukjes gepresenteerd wordt. Een volledige appel spreekt een pak minder aan dan een hapklare brownie, maar als beide opties in dezelfde gesneden vorm worden aangeboden, dan wordt er gemiddeld meer fruit en minder gebak.

East Model

east-model
Een eenvoudig model dat een leidraad biedt in het ontwerpen van nudges is het EAST-model. Dit omvat vier principes om een gedrag aan te moedigen, namelijk:
  • maak het gemakkelijk (easy)
  • aantrekkelijk (attractive)
  • sociaal (social)
  • en nudge tijdig (timely)

Nudges binnen de gezondheidsmatrix

Af en toe een losse activiteit organiseren is mooi, maar heeft niet veel effect op de lange termijn. Er is meer nodig: een samenhangende en gestructureerde aanpak. Je moet stap voor stap een omgeving creëren die een gezonde leefstijl onder werknemers toelaat en stimuleert. Alleen zo rol je een succesvol preventief gezondheidsbeleid uit.

Nudges kan je gebruiken voor gedragsverandering binnen de vier verschillende strategieën voor een preventief gezondheidsbeleid. Ze zijn slechts een onderdeel van een interventie en moeten in combinatie met andere gedragsveranderingstechnieken gebruikt worden.

The Relax Company biedt u begeleiding bij de daadwerkelijke implementatie van een preventief gezondheidsbeleid volgens de methodiek “gezondernemen&Co”. ‘Gezondernemen & Co’ is een project van de Vlaamse overheid om de aandacht voor gezondheid op het werk te stimuleren. Eén van de acties zijn coaches die bedrijven begeleiden bij het opzetten en uitvoeren van een gezondheidsbeleid.

Contacteer ons voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

 Bron : www.gezondleven.be – www.vrt.be

Wat betekent nudging voor uw gezondheidsbeleid?