inspiration-sign-1

We evolueren naar een nieuwe maatschappij waarin materiële groei en winst plaats maken voor duurzaamheid, balans, persoonlijke groei en betrokkenheid.

Om als organisatie overeind te blijven in deze snel veranderende samenleving is het belangrijk om op creatieve wijze om te gaan met veranderingsprocessen en de noodzaak om te veranderen is groot.

Er is een nieuw tijdperk aangebroken waarin inspiratie en persoonlijke groei voorop staat. Een tijdperk dat vraagt om anders te gaan ondernemen, te denken en anders in het leven te staan. In dit inspiratietijdperk draait het om stimuleren van creativiteit en ontplooien van talent. In dit tijdperk komt de mens in de organisatie centraal te staan. Daarom zijn de mensgerichte organisaties de winnaars van morgen.

Voel je dat het ook voor jouw bedrijf tijd is voor een duurzame en meer persoonlijke aanpak?

Hierbij alvast 10 tips voor een succesvolle verandering :

  1. Maak duidelijk waarom de verandering nodig is
  2. Maak duidelijk wat de ambitie of engagement is, beter nog; zorg dat je gezamenlijk deze ambitie formuleert. Deze ambitie, dit doel zal werken als een magneet; het zal energie-gevend moeten zijn en ja het mag uitdagend en spannend zijn.
  3. Betrek zoveel mogelijk medewerkers of zorg dat ze mede-eigenaar van de verandering zijn.
  4. Boek succes, hoe klein ook. Dat zorgt voor vertrouwen en creëert (meer) betrokkenheid. Iedereen wil onderdeel zijn van een succesvol team.
  5. Zet kleine stappen; te groot schrikt af en is vaak te moeilijk.
  6. Wees als manager een voorbeeld. (Agents of Change)
  7. Communiceer, communiceer, communiceer. Luister en vertel. Ga de dialoog aan en niet de discussie.
  8. Zie de verandering als een leertraject. Fouten maken mag.
  9. Meet vooruitgang niet alleen af aan de harde aspecten (zoals kosten, omzet, kwaliteit etc) maar ook aan de zachte aspecten (plezier, vertrouwen, betrokkenheid).
  10. Bied kaders waarin mensen aan de slag mogen met hun talenten. Faciliteer en stimuleer in plaats van controleren en sturen. Loslaten dus.

Een duurzaam preventief gezondheidsbeleid is vaak de aanzet tot een nieuwe bedrijfscultuur waar goed voelen, betrokkenheid, persoonlijke ontwikkeling een centrale plaats innemen.

Is er ook in jouw bedrijf behoefte aan een andere aanpak maar zit je vast in een oude en vastgeroeste structuur waar je moeilijk uitgeraakt?

Corporate Wellbeing Traject

Gratis Inspiratiedossier : 25 tips voor meer fun&wellbeing op het werk

10 tips voor een succesvolle verandering in je bedrijf