We moeten allemaal langer werken. Een goede gezondheid is hierbij essentieel, want medewerkers zijn de ruggengraat van een onderneming. Maar hoe kunnen gezondheid en werk elkaar nu precies versterken? En hoe kan de werkomgeving gezondheid stimuleren en het volle potentieel van werknemers naar boven brengen? Of concreter: hoe bouw je een sterk gezondheidsbeleid uit?

Gezond Werken is een samenwerking tussen werknemers en leidinggevenden om een werkomgeving te creëren die de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van alle werknemers voortdurend beschermt én bevordert. Zo moet de werkomgeving werknemers bijvoorbeeld stimuleren om gezonde keuzes te maken, want daar pluk je als onderneming automatisch de vruchten van!

Dat klinkt allemaal wel mooi, maar hoe bereik je zo’n werkomgeving?

Gezond Werken traject

Je wil een gezondere onderneming, maar je weet niet hoe? Of jullie hebben al enkele gezonde acties lopen, maar willen jullie dit meer gestructureerd en succesvoller aanpakken? Een bedrijfscoach helpt je onderneming om een preventief gezondheidsbeleid op te zetten. Het doel van dit traject is om in groep de richting van het preventief gezondheidsbeleid van uw organisatie uit te stippelen en te vertalen in concrete acties. We zullen dit doen aan de hand van 4 modules en maken daarvoor gebruik van de spelmethodiek “Gezondernemen&Co”.

Een Gezond Werken Coach helpt om ervoor te zorgen dat gezondheid een vaste plaats in de onderneming krijgt en door iedereen op de werkvloer gedragen wordt.

Misschien voorziet jouw onderneming zelf al een aantrekkelijke fruitmand of terugbetaling van actief woon-werkverkeer? Dan behoren jullie tot één van die ondernemingen die alvast op goede weg zijn! Vaak zijn het echter dezelfde gemotiveerde werknemers die de trap nemen in plaats van de lift of voor de waterfontein kiezen.

Ook deze ondernemingen kunnen een duwtje in de rug gebruiken en beroep doen op een Gezond Werken Coach. De coach gaat ook met jullie aan de slag om van losse acties tot een gedragen en succesvol preventief gezondheidsbeleid te komen.

Hoe ziet een sterk gezondheidsbeleid eruit?

Volgens het Vlaams Instituut Gezond Leven is een preventief gezondheidsbeleid een beleid dat:

 • werknemers aanzet tot een gezonde(re) leefstijl.
 • zowel individueel als via de werkomgeving gezond gedrag bevordert.
 • een goede mix van activiteiten en acties omvat.
 • de nadruk legt op het motiveren en/of ondersteunen van medewerkers.
 • de individuele keuzevrijheid van werknemers respecteert.
 • ervoor zorgt dat werknemers voldoende bewegen, evenwichtig eten, stoppen met roken, alcohol- en drugsgebruik beperken en zich goed in hun vel voelen op het werk en daarbuiten.
 • aandacht heeft voor werknemers met specifieke noden en behoeften.
 • gericht is op de lange termijn en aansluit bij de strategische bedrijfsdoelstellingen.

Hoe kan een Gezond Werken Coach het verschil maken in je bedrijf?

Af en toe een losse activiteit organiseren is mooi, maar heeft niet veel effect op de lange termijn. Er is meer nodig: een samenhangende en gestructureerde aanpak.

20190607_155335

De taak van de Gezond Werken Coach is om een werkomgeving te creëren die een gezonde levensstijl onder medewerkers toelaat en stimuleert.

 • Medewerkersbetrokkenheid – medewerkers helpen bij het begrijpen, beheren en verbeteren van hun persoonlijke welzijn en gezondheid
 • Leiderschapseducatie – link zijn tussen medewerkers en management om duurzame ondersteuning te verkrijgen
 • Voorbeeldcultuur – “be the angel of change” werken vanuit een authentieke en gezonde levensstijl

 

Op deze manier kan de bijdrage van een Gezond Werken Coach echt een verschil maken voor werknemers en het bedrijf waar ze voor werken, met enkel positieve resultaten: beter humeur, minder frustraties, betere werksfeer, grotere motivatie, meer plichtsbewustzijn, hogere productiviteit, minder ziekteverzuim, betere klanttevredenheid en een gezondere financiële balans.

Gratis Intake

Neem contact op dan plannen we een telefonisch intake gesprek voor een korte kennismaking. We bekijken samen wat een Gezond Werken traject voor uw organisatie kan betekenen. Ik leg u kort de verschillende modules uit en luister naar de verwachtingen en behoeften in uw organisatie.

 

 

 

* “Gezondernemen & Co” is een project van de Vlaamse overheid om de aandacht voor gezondheid op het werk te stimuleren.

gezondleven