Menig HR verantwoordelijke zit met de handen in het haar als het op “gezondheid op het werk” aankomt. Sinds de aangepaste wet rond welzijn wordt van bedrijven verwacht dat er werk wordt gemaakt van een preventief gezondheidsbeleid. Een taak die meestal terecht komt op de schouders, en vooral in de drukke agenda, van de HR Manager.

Maar gelukkig, er komt een nieuwe beweging op gang. Een beweging van enkele innovatieve bedrijven die “gezondheid op het werk” tot een kernonderdeel maken van de bedrijfsstrategie : bedrijven die ervan overtuigd zijn dat “gezondheid op het werk” meer is dan wat leuke ideeën verzamelen en het opstellen van een actieplan. Deze bedrijven kiezen ervoor om “gezondheid op het werk” een volwaardige plaats te geven binnen een nieuwe bedrijfscultuur en toe te vertrouwen aan een Corporate Wellbeing Officer (CWO).

Hoe kan een freelance Corporate Wellbeing Officer het verschil maken in uw bedrijf?

Af en toe een losse activiteit organiseren is mooi, maar heeft niet veel effect op de lange termijn. Er is meer nodig: een samenhangende en gestructureerde aanpak. De taak van een Corporate Wellbeing Officer is om een werkomgeving te creëren die een gezonde levensstijl onder medewerkers toelaat en stimuleert.

corporate wellbeing coach

  • Medewerkersbetrokkenheid – medewerkers helpen bij het begrijpen, beheren en verbeteren van hun persoonlijke welzijn en gezondheid
  • Leiderschapseducatie – link zijn tussen medewerkers en management om duurzame ondersteuning te verkrijgen
  • Voorbeeldcultuur – “be the angel of change” werken vanuit een authentieke en gezonde levensstijl

Op deze manier kan de bijdrage van een Corporate Wellbeing Officer echt een verschil maken voor werknemers en het bedrijf waar ze voor werken, met enkel positieve resultaten: beter humeur, minder frustraties, betere werksfeer, grotere motivatie, meer plichtsbewustzijn, hogere productiviteit, minder ziekteverzuim, betere klanttevredenheid en een gezondere financiële balans.

Hoe kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Véronique Maes, Corporate Wellbeing Manifestor*.

veroniqueAls Corporate Wellbeing Manifestor  help ik je organisatie om een preventief gezondheidsbeleid op te zetten.  Vanuit een gestuctureerde aanpak gaat hierbij vooral aandacht naar draagvlak creëren binnen de onderneming, het in kaart brengen van de noden en behoeften van de werknemers en het uitwerken van een concreet actieplan, het ondersteunen en opleiden van een Corporate Wellbeing Officer.  Ik doe dit vanuit een holistische aanpak met het model Wheel4Balance in combinatie met tools uit de methodiek “Gezondernemen & Co”*, zoals de gezondheidsmatrix en het zevenstappenplan.

Individuele Intake

Neem contact op dan plannen we een telefonisch intake gesprek voor een korte kennismaking. We bekijken samen wat een Corporate Wellbeing traject voor uw organisatie kan betekenen. Ik leg u kort de verschillende modules uit en luister naar de verwachtingen en behoeften in uw organisatie.

*Manifestors (9% van de wereldbevolking) zijn hier om impact te hebben op anderen. Hun acties en woorden zorgen voor transformatie. Door het unieke perspectief van Manifestors initiëren ze verandering. Manifestors kunnen vrij en onafhankelijk zijn en daarnaast een krachtig positief effect hebben op de wereld en op de mensen waar ze om geven.

* “Gezondernemen & Co” is een project van de Vlaamse overheid om de aandacht voor gezondheid op het werk te stimuleren.

gezondleven