Waarom besteden ondernemingen aandacht aan de gezondheid van hun medewerkers? Elke onderneming heeft daar haar eigen redenen voor. Toch komen vaak dezelfde wins naar boven, zoals de verhoogde productiviteit van gezonde werknemers of een imagoboost voor de organisatie.  De aanzet voor en vraag naar een gezondheidsbeleid kan uit alle hoeken komen: van werknemers, leveranciers en klanten tot investeerders en – natuurlijk – het management zelf.

Een gedegen gezondheidsbeleid voedt niet alleen de bottom line van een organisatie en maar biedt ook andere indirecte voordelen aan zowel werknemers als werkgevers. Hoewel sommige van deze voordelen meer tastbaar en meetbaar zijn dan anderen, kunnen ze bijdragen tot een aanzienlijk positieve organisatorische winst.

Voorbeelden meetbare maatstaven :

 • Ziekteverzuim
 • Verloop personeel
 • Omzetcijfer

Laat de volgende cijfers u overtuigen:

 • De 2 voornaamste redenen waarom langdurig absenteïsme de laatste jaren zo sterk stijgt zijn vergrijzing van de beroepsbevolking en chronische stress – Bron Securex 2016
 • 63% van de werknemers was in 2016 minstens 1 dag afwezig wegens ziekte. De directe kost van verzuim per werknemer voor de werkgever per jaar in 2016 was 972.51€ – Bron SD Worx 2016
 • Het langdurig absenteïsme in 2015 ten opzichte van 2014 steeg met 14% – Bron Securex 2016
 • 40% van de Belgische werknemers geeft aan niet voldoende energie te hebben om productief te zijn tijdens het laatste deel van de werkdag – Bron Delta Lloyd Life 2015
 • 93% van leidinggevenden zag in een studie van HERO een significante of zeer significante link tussen gezondheid en productiviteit van medewerkers – Bron HERO 2015
 • Eind 2016 zaten in ons land bijna 392.000 mensen langer dan een jaar ziek thuis. Bijna 5% van de actieve bevolking. Dat zijn er 20.000 meer dan in 2015 en het hoogste aantal ooit – Bron RISIV
 • Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie wordt depressie de belangrijkste volksziekte. In ons biotoop zou 6% van de inwoners er jaarlijks mee geconfronteerd worden.
 • Van de Belgische werknemers tussen 30 en 40 jaar voelt 20,9% zich mentaal uitgeput – Bron Securex 2017
 • In de bevraging van 1.550 Belgen vertoonde een op de zes werknemers de symptomen van een burn-out: uitputting, een cynische ingesteldheid en een lager zelfvertrouwen. Bij de dertigers gaat het om een op de vijf – Bron Securex 2017

Werk aan de winkel

ijsberg

Volgens de 3-jaarlijkse indicatorenmeting georganiseerd door Gezond Leven (2016) , geeft 3 op 10 bedrijven aan geen gezondheidsbeleid te voeren en heeft dus geen aandacht voor het bevorderen van de gezondheid van de werknemers. Indien wel een gezondheidsbeleid gevoerd wordt, maakt slechts 1 op 10 bedrijven hiervoor gebruik van een kadermethodiek. Bij de bedrijven die hier geen gebruik van maken is dat in 82% van de gevallen omdat ze de kadermethodiek niet kennen.

The Relax Company biedt u begeleiding bij de daadwerkelijke implementatie van een preventief gezondheidsbeleid. We doen dit vanuit een holistische aanpak met het model Wheel4Balance in combinatie met de methodiek “Gezondernemen & Co”. “Gezondernemen & Co” is een project van de Vlaamse overheid om de aandacht voor gezondheid op het werk te stimuleren.