The Relax Company biedt u begeleiding bij de daadwerkelijke implementatie van een preventief gezondheidsbeleid. We doen dit vanuit een holistische aanpak met het model Wheel4Balance in combinatie met tools uit de methodiek “Gezondernemen & Co”, zoals de gezondheidsmatrix en het zevenstappenplan.  “Gezondernemen & Co” is een project van de Vlaamse overheid om de aandacht voor gezondheid op het werk te stimuleren.

images-1

Af en toe een losse activiteit organiseren is mooi, maar heeft niet veel effect op de lange termijn. Er is meer nodig: een samenhangende en gestructureerde aanpak. Je moet stap voor stap een omgeving creëren die een gezonde leefstijl onder werknemers toelaat en stimuleert. Alleen zo rol je een succesvol preventief gezondheidsbeleid uit.

Het doel is om de richting van het preventief gezondheidsbeleid van uw organisatie uit te stippelen en te vertalen in concrete acties.

We gebruiken hiervoor enkele handige werkinstrumenten zoals het zevenstappenplan en de gezondheidsmatrix.

Zevenstappenplan

Een werkomgeving creëren die een gezonde levensstijl onder medewerkers toelaat en stimuleert. Gebruik het plan om een beleid uit te werken voor eender welk gezondheidsthema. Wanneer je de stappen doorloopt, ontdek je al snel welke thema’s prioritair zijn in jouw onderneming.

Gezondheidsmatrix

Als je inspanningen doet om gezondheidsacties op te zetten, wil je uiteraard dat die iets opleveren. De kans op succes is een stuk groter wanneer je een goede mix van acties opzet volgens verschillende strategieën en verschillende niveaus. De gezondheidsmatrix zorgt ervoor dat je niets uit het oog verliest. Dankzij dit handige instrument kun je zonder al te veel kennis van zaken een mix van gerichte acties opzetten.

Contacteer ons voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

10 tips voor een succesvolle verandering

Om als organisatie overeind te blijven in deze snel veranderende samenleving is het belangrijk om op creatieve wijze om te gaan met veranderingsprocessen en de noodzaak om te veranderen is groot. We evolueren naar een nieuwe maatschappij waarin materiële groei en winst plaats maken voor duurzaamheid, balans, persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid.

Er is een nieuw tijdperk aangebroken waarin inspiratie voorop staat. Een tijdperk dat vraagt om anders te gaan ondernemen, te denken en anders in het leven te staan. In dit inspiratietijdperk draait het om stimuleren van creativiteit en ontplooien van talent. In dit tijdperk komt de mens in de organisatie centraal te staan. Daarom zijn de mensgerichte organisaties de winnaars van morgen.

  1. Maak duidelijk waarom de verandering nodig is.
  2. Maak duidelijk wat de ambitie is, beter nog; zorg dat je gezamenlijk deze ambitie formuleert. Deze ambitie, dit doel zal moeten werken als een magneet; het zal energie-gevend moeten zijn en ja het mag uitdagend en spannend zijn.
  3. Betrek zoveel mogelijk medewerkers, beter nog; zorg dat ze mede-eigenaar van de verandering zijn.
  4. Boek succes, hoe klein ook. Dat zorgt voor vertrouwen en creëert (meer) betrokkenheid. Iedereen wil onderdeel zijn van een succesvol team.
  5. Zet kleine stappen; te groot schrikt af en is vaak te moeilijk.
  6. Wees als manager een voorbeeld.
  7. Communiceer, communiceer, communiceer. Luister en vertel. Ga de dialoog aan en niet de discussie.
  8. Zie de verandering als een leertraject. Fouten maken mag.
  9. Meet vooruitgang niet alleen af aan de harde aspecten (zoals kosten, omzet, kwaliteit etc) maar ook aan de zachte aspecten (plezier, vertrouwen, betrokkenheid).
  10. Bied kaders waarin mensen aan de slag mogen met hun talenten. Faciliteer en stimuleer in plaats van controleren en sturen. Loslaten dus.

gezondleven