The Relax Company is sinds 2002 trendsetter in welzijnsmanagement voor bedrijven. We pleiten voor het belang van een gezonde “Work Life Balance” voor uw bedrijf en uw medewerkers.

Vanuit het 4dimensioneel model “The Wheel 4Balance”, leggen we verbanden tussen de vier intelligentiedomeinen  (FQ/EQ/IQ/SQ) met de nadruk op het morele en menselijke aspect.

Dit model geeft ons inzicht in het feit dat we als mens en als organisatie veel meer ter beschikking hebben dan we gemiddeld inzetten. We gebruiken nog geen 25% van ons potentieel en onze ervaring omdat we vaak voor dezelfde weg kiezen, voor de talenten waar we zeker van zijn, voor het gedrag dat de ander van ons vraagt.

Drie basisprincipes

  • wheel4balanceElke balans is uniek

In elk individu, organisatie, samenleving of situatie zijn de 4 intelligentie vormen aanwezig.Er bestaat geen ideale verhouding en deze verschilt per situatie en per persoon; Werken met dit model is vooral om ervan bewust te worden waar je staat.

  • Balanceer vanuit al je vermogens

Dit model verwijst naar de verschillende intelligentie vermogens die we als mens, organisatie of samenleving hebben en stimuleert het gebruik van zowel  je fysieke, mentale, emotionele en spirituele intelligentie.

  • Iedereen heeft een eigen voorkeur

De 4 krachten zijn steeds aanwezig maar iedereen heeft een eigen voorkeur om vanuit een bepaalde kracht te leven of te werken.

E-Book

Het E-Book “The Wheel 4Balance” geeft meer uitleg en inzichten omtrent dit model en wordt ter ondersteuning gebruikt van onze programma’s en de Gratis Inspiration Class.

Via onze wellbeing programma’s bieden we informatie,  inzicht en inspiratie als begeleiding tijdens de zoektocht naar een gezonde balans, zowel op individueel als op organisatorisch vlak.